Novi broj računa za OPĆINU POSTIRA otvoren u HPB-u dana 30.09.2015. je: 

IBAN: HR2623900011835000007