1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Postira za 2017. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture ,da do 25.listopada 2016.godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

JAVNI POZIV

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2