REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA

OPĆINA POSTIRA

Polježice 2, 21410 POSTIRA

tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 33

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 022-03/15-01/63

UR.BROJ: 2104/05-03/15-01

Postira, 11.ožujka 2015.godine.

JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA NA PODRUČJU OPĆINE POSTIRA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ PROGRAMA SUFINANCIRANJA NABAVE SADNOG MATERIJALA U SPLITSKO- DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Općina Postira se odlučila uključiti na javni poziv objavljen od Upravnog odjela za gospodarstvo razvitak i eu integracije Splitsko - dalmatinske županije. 

Općina Postira raspisuje javni poziv fizičkim osobama koji traje od 11.ožujka pa dok se ne prikupi 5 natjecatelja a najkasnije do 25.ožujka 2015.godine.

Pravo na sudjelovanje imaju osobe koje imaju prebivalište na području Općine Postira i koji su od početka godine pa do dana 25. ožujka 2015.godine kupili sadni materijal. Zbog ograničenosti sredstava maksimalan broj prijavljenih osoba je 5, a svaka osoba može prijaviti sredstva za sufinanciranje u iznosu od maksimalno 4.500,00 kn, čime Splitsko- dalmatinska županija sufinancira 1/3, Općina Postira 1/3 i 1/3 vrijednosti nabavljenog sadnog materijala sufinancira sama osoba.

Uz zamolbu za sufinanciranjem potrebno je dostaviti kopiju osobne iskaznice, račun od sadnica na ime osobe i broj žiro računa.

Prijava se podnosi preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na adresu: 

Općina Postira, Polježice 2, 21410 Postira sa naznakom „Prijava za sadni materijal“.