REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJASPLITSKODALMATINSKA

             OPĆINAPOSTIRA

Polježice 2, 21410 POSTIRA

tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 33

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postira,31. ožujka 2015.godine.

N A T J E Č A J

za izdavanje dozvola za obavljanje usluge autotaksi prijevoza na području Općine Postira

  1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje usluga autotaksi prijevoza na području Općine Postira, , u trajanju od 4 godine od dana sklapanja Ugovora.
  2. Ponuda mora sadržavati:

nPismeni zahtjev

nPodaci o obrtu

nIzvadak iz obrnog registra

nPrometnu dozvolu

nCjenik taksi usluga

nPodaci o vlasniku vozila

nKopiju vozačke dozvole

  1. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 8dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Postira i web stranici Općine Postra.

Ponude dostaviti na adresu:  Općina Postira, Polježice 2.  s naznakom “Natječaj za autotaksi usluge”.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici.

S izabranim ponuditeljima sklopiti će se ugovor o obavljanju autotaksi prijevoza.

           

                       

Općina Postira