Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji i studentima poslijediplomskih studija, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Postira i čiji roditelj (staratelj) ima prijavljeno prebivalište na području Općine Postira najkasnije do 31. prosinca 2015. godine. Natječaj je otvoren do 25.listopada 2016.godine.

N A T J E Č A J

PRIJAVA ZA NATJEČAJ

PRIJAVA ZA NATJEČAJ SOCIJALNO UGROŽENIH

Prilozi za prijavu - srednjoškolci

Prilozi za prijavu - studenti prvih godina

Prilozi za prijavu - studenti viših godina

Prilozi za prijavu - studenti postdiplomskih studija

Prilozi za prijavu - srednjoškolci socijalno ugroženih obitelji

Prilozi za prijavu - studenti socijalno ugroženih obitelji