I. Savjet mladih Općine Postira, osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Postira.

Savjet mladih ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Pravo predlaganja kandidata za članove savjeta mladih imaju:

- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,

- učenička vijeća srednjih škola,

- studentski zborovi,

- drugi oblici organiziranja mladih i samostalne liste.

 

Javni poziv za savjet mladih

SM 1

SM 2

SM 3