Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2013.godini, raspisuju natječaje za:


1. Mjera 101 – „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu rekonstruiranja i dostizanja
standarda zajednice „ po sektorima:
a. Sektor mljekarstva
b. Sektor govedarstva
c. Sektor svinjogojstva
d. Sektor peradarstva
e. Sektor jaja
f. Sektor voća i povrća
g. Sektor žitarica i uljarica
2. Mjera 103 – „ Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu
restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice“ , po sektorima:
a. Sektor mlijeka i mljekarstva
b. Sektor prerade mesa
c. Sektor ribarstva
d. Sektor prerade voća i povrća
e. Sektor vinarstva
f. Sektor maslinovog ulja
3. Mjera 302 – „ Diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“, po sektorima:
a. Sektor Ruralnog turizama
b. Sektor tradicijskih obrta
c. Sektor izravne prodaje
d. Sektor slatkovodnog ribarstva
e. Sektor usluga
f. Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
g. Sektor obnovljivih izvora energije

Svrha i predmet poziva:
 Uvrštavanje Vašeg projektnog prijedloga u Lokalnu razvojnu strategiju,
 Ostvarivanje podrške LAG-a vašem projektu
 Pružanje stručne pomoći

Postupak podnošenja zahtjeva: zainteresirani podnositelji dostavljaju projektne prijedloge u ured
LAG-a „Brač, Šolta,…“ 21400 Supetar, Jobova bb (Narodna knjižnica)

Svoj projektni prijedlog dostavljate u pisanom obliku na A4 papiru, gdje se treba navesti sljedeće:
• Ime, prezime ili naziv podnositelja
• Sjedište i mjesto ulaganja
• Predmet ulaganja
• Sektor ulaganja
• Status dokumentacije
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 10. siječnja 2013. godine.

LAG-a „ Brač, Šolta…“
Voditelj Željko Blažević

POZIV_ZA_ISKAZ_INTERESA