2681_001

Obavijest o Natječaju za javno prikupljanje ponuda za sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina ili ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora u kućanstvima na otocima