Natječaj za Program javnih potreba u kulturi, te Program javnih potreba u sportu

 

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Postira za 2013 godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture ,da do 16.rujna.2013. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2014. godinu, te projekcije za 2015. i 2016. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

            Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

 

2. Općina Postira obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Postira za 2014. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

 

3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

  • Program javnih potreba u kulturi
  • Program javnih potreba u sportu

 

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08).

 5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Postira www.opcina-postira.hr

 6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Postira za 2014. godinu.

 Postira, 16.kolovoza.2013. godine.

 

javni poziv proračun 2014

obrazac 1

obrazac 2