Općina Postira , neadvno je završila projekt Uređenja šetnice lungo mare, uz sanaciju urušenog mosta,

na istoj šetnici, a sve uz veliku pomoć i sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije.

                                sd zupanija