NAZIV (GRUPA) KORISNIKA: NOVI CJENIK:
   
domaćinstva 32,00 kn, mjesečno
   
povlaštena staračka domaćinstva, samci 16,00 kn, mjesečno
   
vikend kuće 318,00 kn, godišnje
   
industrijsko poslovni prostori 3,18 kn/l/volumen, mjesečno 
poslovni prostori i trg.objekti koje rade cijelu godinu  
5,65 kn//l/volumen, mjesečno
   
ugostiteljski objekti koji rade cijelu godinu 4,80 kn//l/volumen, mjesečno
sezonski posl. prostori za vrijeme stvarnog rada  
(ugost. i trg. objekti) 9,50 kn/l/volumen, mjesečno
   
škole, vrtići, starački domovi 1,06 kn/l/volumen, mjesečno