Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) načelnik Općine Postira utvrđuje Prijedlog proračuna za 2018. godinu te Prijedlog projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu

 

Dopis uz prijedlog proračuna za 2018. god.

Proračun za 2018. god.

Plan razvojnih programa za 2018. god.

Projekcije proračuna za razdoblje 2019. - 2020. god.

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Postira za 2018. god.