N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Postira u školskoj akademskoj godini 
2014./2015.

Natječaj je  objavljen 02.10. i  traje do 17.10.

Tetida Stručnjak za EU Fondove, učinkovitost i proizvodne procese Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u opremu za 2014. godinu

NAJVEĆI IZNOS. 2.000.000 kuna

ROK PRIJAVE: 11. lipnja 2014

OČEKIVANI POTPIS UGOVORA: 2014. godina