UPU Centar Postira

Cijeli plan se nalazi na ovom linku .