Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10 i 10/10), Župan Splitsko-dalmatinske županije  5. travnja  2011., donio je

 

O D L U K U

o donošenju Programa ulaganja u izgradnju, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i  općinama za te namjene u 2011. godini