PREDLOŽENI DNEVNI RED:

Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća;
Izvješće o izvršenju Proračuna za 2012. godinu;
Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2012. godinu.
Prijedlog Statuta Općine Postira
Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Postira.
Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru za period 2009-2012;
Prijedlog imenovanja članova Savjeta mladih Općine Postira;
Razno.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Postira

Marko Radić v.r.

 

poziv na sjednicu vijeca 29