Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Postira u školskoj akademskoj godini 2020./2021.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr