Obavijest o sufinanciranju Splitsko dalmatinske županije - pomorsko dobro

Splitsko dalmatinska županija je sufinancirala uređenje istezališta na području Općine Postira

kroz program sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ u 2021.godini.

 

download

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr