OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE - POMORSKO DOBRO

Splitsko dalmatinska županija je sufinancirala projekt uređenja obalnog pojasa i šetnice lungo mare na području Općine Postira 

kroz program sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ u 2022.godini.

download

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr