Obavijest o sufinanciranju SDŽ

Splitsko dalamtinska županije je putem Programa sufinacniranja razvojnih projekata u turizmu

na području SDŽ u 2023.g. dala potporu Općini Postira u visini od 50 posto troškova, na ostvarenju projekata:

-IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKT STALNOG POSTAVA INTERPRETACIJSKOG
CENTRA INTERIJER, PRODUKT DIZAJN, GRAFIČKI DIZAJN, MUZEJSKA RASVJETA KUĆE HRAPOĆUŠE

- Izradu muzejskih smjernica, idejnog i izvedbenog projekta multimedije
postava interpretacijskog centra „KUĆA HRAPOĆUŠE“ 

 

sdz

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr