Obavijest o sufinanciranju SDŽ

Splitsko dalmatinska županije je putem Programa sufinacniranja projekata na pomorskom dobru

na području SDŽ u 2023.g. dala potporu Općini Postira u realizaciji izrade projektne dokumentacije Glavnog i izvedbenog

projekta uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa u uvali Trstena.

 

sdz

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr