Odluke sa 30. elektronske sjednica Općinskog vijeća održane 09.04.2021. god.

spreadsheet Izviješće o izvršenju proračuna za 2020. g. (228 KB)

document Obrazlož god. izvješća o izvršenju pror. za 2020. god. (75 KB)

document Pojašnjenje ostvarenog rezultata uz izvješće za 2020. god. (13 KB)

document Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2020. god. (35 KB)

document Izvršenje Programa održavanja komun. infrastrukture za 2020. god. (27 KB)

document Izvješće o izvrš. Programa za kulturu za 2020. g. (15 KB)

document Izvršenje Progr. za sport za 2020. g. (13 KB)

document Izvršenje programa izgradnje objekata za 2020. god. (27 KB)

document Izvj o izvrš. Programa soc skrbi za 2020. g. (13 KB)

document Izvj o izvrš. Programa utroška sredstava od legalizacije za 2020. g. (13 KB)

document Odluka o prodaji dijela nekretnine označene pod oznakom čest. zem. 1221/98 k.o. Postira (47 KB)

pdf Skica (80 KB)

document Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Poduzetničke zone Ratac (34 KB)

document Statutarna odluka o ID Statuta Općine Postira (77 KB)

document Odluka o ID Poslovnika Općinskog vijeća Općine Postira (40 KB)

document Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Postira u 2020. god. (93 KB)

document Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Općine Postira za 2021. god. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (20 KB)

document Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Postira za 2020. god. (35 KB)

document Zaključak Paola i Eni (39 KB)

pdf Zamolba Paola Baloević i Eni Babarović (243 KB)

 

 

 

 

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr