PRORAČUN OPĆINE POSTIRA I KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr