II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Postira 2018. god.

Učitavanje...

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum
pdf 1. Korištenje i namjena prostora ( pdf, 6.95 MB ) (1423 downloads) Popular
pdf 2.A. Promet ( pdf, 6.41 MB ) (482 downloads) Popular
pdf 2.B. Pošta i telekomunikacije ( pdf, 6.31 MB ) (315 downloads) Popular
pdf 2.C. Energetski sustavi - elektroenergetika ( pdf, 6.29 MB ) (390 downloads) Popular
pdf 2.D. Vodnogospodarski sustavi ( pdf, 6.39 MB ) (430 downloads) Popular
pdf 3.A.1. Prirodna baština i ostale prirodne vrijednosti ( pdf, 6.43 MB ) (413 downloads) Popular
pdf 3.A.2 Kulturna baština ( pdf, 6.34 MB ) (465 downloads) Popular
pdf 3.B.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju ( pdf, 6.41 MB ) (452 downloads) Popular
pdf 3.B.2. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite ( pdf, 6.28 MB ) (459 downloads) Popular
pdf 4.A. Pregledna karta ( pdf, 4.17 MB ) (855 downloads) Popular
pdf 4.B. Građevinsko područje naselja Postira te izdvojena građevinska područja izvan naselja - Bok i Ratac ( pdf, 1.70 MB ) (772 downloads) Popular
pdf 4.C. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene TZ - Lovrečina ( pdf, 1.10 MB ) (370 downloads) Popular
pdf 4.D. Građevinsko područje naselja Dol i izdvojeni dio građevinskog područja naselja Dol - Storo Strona te izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - Strmica ( pdf, 1.20 MB ) (416 downloads) Popular
pdf 4.E. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Dol - Podgožul ( pdf, 1016 KB ) (334 downloads) Popular
pdf Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije ( pdf, 59.57 MB ) (526 downloads) Popular
pdf II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Postira ( pdf, 526 KB ) (694 downloads) Popular

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr