Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br.3/09) Općinsko vijeće Općine Postira na 29. sjednici održanoj 4.travnja. 2013., donosi

PREUZMITE STATUT 2013

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Postira na 2. sjednici održanoj 7. kolovoza 2013., donosi

Statutarna odluka o ID Statuta Općine Postira

 

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Postira ("Službeni glasnik Općine Postira“ broj 3/13, 6/13), Općinsko vijeće Općine Postira na svojoj 25. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2020. godine, donijelo je

Statutarna odluka o II. ID Statuta Općine Postira

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13 i 5/20) Općinsko vijeće Općine Postira na 30. sjednici održanoj 09.04.2021., donijelo je

Statutarna odluka o III. ID Statuta Općine Postira

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr