Učitavanje...

Folder Arhiva

Folder Konačni rezultati lokalnih izbora 2017. godine - Općina Postira
Folder Službeni glasnici

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum
Dokument Izjava za javnog bilježnika mjere sigurnosti za koncesije ( docx, 12 KB ) (365 downloads) Popular
Dokument Izjava za javnog bilježnika za uklanjanje koncesije ( docx, 12 KB ) (393 downloads) Popular
Dokument Izjava za suglasnost komunalnom redaru ( docx, 12 KB ) (366 downloads) Popular
pdf Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. god. ( pdf, 406 KB ) (436 downloads) Popular
pdf Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti ( pdf, 1.21 MB ) (174 downloads) Popular
pdf Javno savjetovanje - obrazloženje nacrta ( pdf, 419 KB ) (155 downloads) Popular
pdf Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Postira za 2022. god. ( pdf, 1.21 MB ) (163 downloads) Popular
pdf Natječaj ( pdf, 1.99 MB ) (654 downloads) Popular
pdf Natječaj 1300/38 k.o. Postira ( pdf, 1.32 MB ) (217 downloads) Popular
pdf Natječaj za javne površine za 2021. god. ( pdf, 466 KB ) (618 downloads) Popular
pdf Natječaj za kućice u parku za 2021. god. ( pdf, 444 KB ) (615 downloads) Popular
pdf Natječaj za tržnicu 2021. god. ( pdf, 441 KB ) (580 downloads) Popular
pdf Obavijest i upute kandidatima ( pdf, 1.03 MB ) (277 downloads) Popular
Dokument Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti ( docx, 14 KB ) (153 downloads) Popular
pdf Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. god. ( pdf, 1.33 MB ) (446 downloads) Popular
pdf Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća 30. lipnja 2021. god ( pdf, 421 KB ) (217 downloads) Popular
pdf Prijedlog ( pdf, 1.48 MB ) (146 downloads) Popular
Dokument Prilog 1B iz Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru ( doc, 239 KB ) (397 downloads) Popular
pdf Rješenje o prijmu ( pdf, 1.04 MB ) (256 downloads) Popular
pdf Rješenje o rasporedu ( pdf, 391 KB ) (260 downloads) Popular

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr