Pozivi na sjednice vijeća

8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Postira koja će se održati u petak, 7. travnja2022. god. sa početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Postira

PREUZMITE POZIV OVDJE

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr