Financijsko izvješće za period od 01.01. do 30.09.2023. god sa bilješkama uz izvješće

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr