Savjetovanje sa javnošću od 19.06 do 27.06.2019. god. - Prijedlog odluke o komunalnom redu na području Općine Postira

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr