Službeni dokumenti

Učitavanje...

Categories

Folder Financijska izvješća Dv Grdelin za 01. - 06.2021. god.
Folder Financijska izvješća sa bilješkama za DV Grdelin i Knjižnicu za 2017. god.
Folder FInancijska izvješća za 1-3 / 2016 Općina Postira i dječji vrtić
Folder Financijska izvješća za 1-6 / 2016 Općina Postira i dječji vrtić
Folder FInancijska izvješća za 1-9 / 2016 Općina Postira, Dječji vrtić i Općnska knjižnica
Folder Financijska izvješča za Dječji vrtić i Knjižnicu za 2018. god.
Folder Financijska izvješća za Općinu Postira za 2018. god.
Folder Financijska izvješća za period 01.-03. 2017. za Općinu Postira, DV Grdelin i Knjižnicu
Folder Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2020. god sa bilješkama
Folder Financijsko izvješće Općine Postira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. god.
Folder Financijsko izvješće za knjižnicu Ivan Matij Škarić za 2019. god.
Folder Financijsko izvješće za Općinu Postira za 2017. god.
Folder II. IZMJENE DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POSTIRA ZA 2018. GOD. SA PROGRAMIMA
Folder II. izmjene i dopune proračuna Općine Postira za 2017. god.
Folder Izmjene i dopune proračuna Općine Postira
Folder IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POSTIRA ZA PERIOD 01.-06.2018. god.
Folder Izvješće o izvršenju proračuna Općine Postira za period 01.-06.2019. god.
Folder Izvješće o izvršenju proračuna Općine Postira za period 01.-12. 2018. god.
Folder Izvješće o izvršenju proračuna za period 01-06/2016
Folder Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. - 30.06.2017.
Folder Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika-2016
Folder Konsolidirano financijsko izvješće za 2018. god. sa bilješkama
Folder Obrasci finacijskih izvješća za period od 01. - 09. 2017. god.
Folder Obrasci tromjesečnog izvješća za DV Grdelin
Folder Obrasci tromjesečnog izvješća za Općinu Postira
Folder Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna za period 01.-12.2017. god sa obrazloženjem
Folder Plan razvojnih programa općine Postira za 2017. godinu
Folder Prijedlog proračuna i projekcija te usvojeni proračun i projekcije sa programima za 2021. god.
Folder Prijedlog Proračuna Općine Postira za 2019.godinu
Folder Prijedlog Proračuna Općine Postira za 2020.godinu
Folder Prijedlog proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Folder PRORAČUN OPĆINE POSTIRA I KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA
Folder PRORAČUN OPĆINE POSTIRA ZA 2018. GOD. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.GOD. TE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GOD.
Folder Proračun Općine Postira za 2020. god, projekcije za 2021. i 2022. god. i Programi
Folder PRORAČUN ZA 2022.
Folder PRORAČUN ZA 2023.

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum
pdf ARHITEKTONSKI PROJEKT ( pdf, 16.49 MB ) (1137 downloads) Popular
Dokument Bilješke uz finacijska izvješća ( doc, 108 KB ) (1013 downloads) Popular
Dokument Bilješke uz finacijsko izvješće ( doc, 82 KB ) (751 download) Popular
Dokument Bilješke uz financ izvješće za Općinu Postira za 2020 ( doc, 122 KB ) (711 downloads) Popular
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (500 downloads) Popular
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (520 downloads) Popular
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (665 downloads) Popular
pdf Elaborat SRC ( pdf, 1.87 MB ) (1460 downloads) Popular
spreadsheet Fin izvje4šće za KNJ za 2020 ( xls, 1 MB ) (657 downloads) Popular
spreadsheet Finanacijski plan knjižnice Ivan Matij Škarić za 2023. god. sa prokjekcijama EURI ( xlsx, 20 KB ) (26 downloads)
spreadsheet Finanacijski izvještaj za Općinu za 2020. god. ( xls, 1.25 MB ) (738 downloads) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj Općine Postira za 01. - 06. 2021. ( xls, 1 MB ) (566 downloads) Popular
spreadsheet Financijsko izvješće Općine Postira za 2020 ( xls, 1.25 MB ) (870 downloads) Popular
spreadsheet Financisjki izvještaj općine Postira za 01. - 09. 2021 .god. ( xls, 1.27 MB ) (475 downloads) Popular
Image IMG 20210208 173550 ( jpg, 3.04 MB ) (779 downloads) Popular
Image IMG 20210208 173626 ( jpg, 2.76 MB ) (781 download) Popular
Dokument Izmjene i dopune Finanacijskog plana knjižnice za 2022. god. ( docx, 38 KB ) (28 downloads)
pdf Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u SRC Postira ( pdf, 600 KB ) (782 downloads) Popular
pdf Potvrda Fine o zaprimanju izvješća 06. 2021. god. ( pdf, 270 KB ) (551 download) Popular
pdf Prijedlog proračuna Općine Postira za 2022 godinu ( pdf, 82 KB ) (336 downloads) Popular

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr