Službeni dokumenti

Učitavanje...

Categories

Folder Financijska izvješća Dv Grdelin za 01. - 06.2021. god.
Folder Financijska izvješća sa bilješkama za DV Grdelin i Knjižnicu za 2017. god.
Folder FInancijska izvješća za 1-3 / 2016 Općina Postira i dječji vrtić
Folder Financijska izvješća za 1-6 / 2016 Općina Postira i dječji vrtić
Folder FInancijska izvješća za 1-9 / 2016 Općina Postira, Dječji vrtić i Općnska knjižnica
Folder Financijska izvješča za Dječji vrtić i Knjižnicu za 2018. god.
Folder Financijska izvješća za Općinu Postira za 2018. god.
Folder Financijska izvješća za period 01.-03. 2017. za Općinu Postira, DV Grdelin i Knjižnicu
Folder Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2020. god sa bilješkama
Folder Financijsko izvješće Općine Postira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. god.
Folder Financijsko izvješće za knjižnicu Ivan Matij Škarić za 2019. god.
Folder Financijsko izvješće za Općinu Postira za 2017. god.
Folder II. IZMJENE DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POSTIRA ZA 2018. GOD. SA PROGRAMIMA
Folder II. izmjene i dopune proračuna Općine Postira za 2017. god.
Folder Izmjene i dopune proračuna Općine Postira
Folder IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POSTIRA ZA PERIOD 01.-06.2018. god.
Folder Izvješće o izvršenju proračuna Općine Postira za period 01.-06.2019. god.
Folder Izvješće o izvršenju proračuna Općine Postira za period 01.-12. 2018. god.
Folder Izvješće o izvršenju proračuna za period 01-06/2016
Folder Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. - 30.06.2017.
Folder Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika-2016
Folder Konsolidirano financijsko izvješće za 2018. god. sa bilješkama
Folder Obrasci finacijskih izvješća za period od 01. - 09. 2017. god.
Folder Obrasci tromjesečnog izvješća za DV Grdelin
Folder Obrasci tromjesečnog izvješća za Općinu Postira
Folder Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna za period 01.-12.2017. god sa obrazloženjem
Folder Plan razvojnih programa općine Postira za 2017. godinu
Folder Prijedlog proračuna i projekcija te usvojeni proračun i projekcije sa programima za 2021. god.
Folder Prijedlog Proračuna Općine Postira za 2019.godinu
Folder Prijedlog Proračuna Općine Postira za 2020.godinu
Folder Prijedlog proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Folder PRORAČUN OPĆINE POSTIRA I KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA
Folder PRORAČUN OPĆINE POSTIRA ZA 2018. GOD. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.GOD. TE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GOD.
Folder Proračun Općine Postira za 2020. god, projekcije za 2021. i 2022. god. i Programi
Folder PRORAČUN ZA 2022.
Folder PRORAČUN ZA 2023.

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum
pdf ARHITEKTONSKI PROJEKT ( pdf, 16.49 MB ) (1214 downloads) Popular
Dokument BILJEŠKE uz fin izvj knjižnica Postira 31 12 2022 ( doc, 39 KB ) (69 downloads)
Dokument BILJEŠKE UZ FIN. IZVJEŠĆE ZA OPĆINU POSTIRA ZA 01-03/2023 ( doc, 78 KB ) (19 downloads)
Dokument Bilješke uz finacijska izvješća ( doc, 108 KB ) (1089 downloads) Popular
Dokument Bilješke uz finacijsko izvješće ( doc, 82 KB ) (833 downloads) Popular
Dokument Bilješke uz financ izvješće za Općinu Postira za 2020 ( doc, 122 KB ) (763 downloads) Popular
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (573 downloads) Popular
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (597 downloads) Popular
archive Dv Grdelin ( zip, 344 KB ) (736 downloads) Popular
pdf Elaborat SRC ( pdf, 1.87 MB ) (1590 downloads) Popular
spreadsheet Fin izvje4šće za KNJ za 2020 ( xls, 1 MB ) (702 downloads) Popular
spreadsheet FINA obrazac ( xlsx, 536 KB ) (87 downloads)
spreadsheet Finanacijski plan knjižnice Ivan Matij Škarić za 2023. god. sa prokjekcijama EURI ( xlsx, 20 KB ) (98 downloads)
spreadsheet Finanacijski izvještaj za Općinu za 2020. god. ( xls, 1.25 MB ) (790 downloads) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj Općine Postira za 01. - 06. 2021. ( xls, 1 MB ) (644 downloads) Popular
spreadsheet Financijsko izvješće Općine Postira za 2020 ( xls, 1.25 MB ) (922 downloads) Popular
archive Financijsko izvješće za 2022. god. ( zip, 802 KB ) (79 downloads)
spreadsheet Financisjki izvještaj općine Postira za 01. - 09. 2021 .god. ( xls, 1.27 MB ) (550 downloads) Popular
Image IMG 20210208 173550 ( jpg, 3.04 MB ) (817 downloads) Popular
Image IMG 20210208 173626 ( jpg, 2.76 MB ) (823 downloads) Popular

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr