POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSTIRA-ZAPAD: PRVJA-PUNTA-VRILO

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajat će 8 dana, od 25.09.2020. godine do 02.10.2020. godine, to putema javnog uvida i javnog izlaganja.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana Plana bit će izložen u prostorijama Općine Postira, Polježice 2, 21410 Postira, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati te objavljen na mrežnoj stranici Općine Postira: www.opcina-postira.hr. Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 30.09.2020. godine u 11:00 sati u Vijećnici Općine Postira, na adresi Polježice 2, 21410 Postira.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes na području izmjena Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o prijedlogu Plana.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja o prijedlogu Plana mogu se iznositi tijekom javnog izlaganja ili dostaviti poštom u pismenom obliku na adresu: Općina Postira, Polježice 2, 21410 Postira, do završetka javnog uvida, odnosno najkasnije do 02.10.2020. godine.KLASA:022-05/20-01/32URBROJ:2104/05-02-20-02Postira, 22.09.2020. godine

NAČELNIK OPĆINE POSTIRA: Siniša Marović, v.r.

Preuzmite poziv za javnu raspravu

Preuzmite PRIJEDLOG II ID UPU Zapad PP

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr