Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 3.11.2020.

Jučerašnji dan (2.11.2020.)  zabilježio je jednu pozitivnu osobu na Covid - 19, s administrativnim prebivalištem u Općini Postira ( sveukupno 10).

Riječ je o mlađoj osobi koja trenutno ne živi u Općini Postira.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr