Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 10.11.2020.

Jučerašnji dan nije zabilježio osobu s prebivalištem u Općini Postira,  pozitivnu na virus Covid 19.

 

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr