Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 16.11.2020.

Jučerašnji dan 15.studenog, nije zabilježio  osobu pozitivnu na virus Covid 19 a da ujedno ima prebivalište u Općini Postira.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr