Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 23.11.2020.

U protekla dva dana nije bilo zaraženih osoba na virus Covid- 19, a koji imaju prebivalište 

na području Općine Postira.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr