Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 30.11.2020.

U petak 27.11.2020 je zabilježeno 7 osoba, u subotu 28.11. zabilježena je 1 osoba, u nedjelju 29.11. niti jedna osoba

s područja Općine Postira koja je pozitivna na virus Covid 19, a sve prema dnevnim priopćenjima stožera civilne zaštite SDŽ.

Međutim prema našim saznanjima u petak ih je bilo samo tri, dok su preostala 4 kao i 1 soba od subote greškom 

upisane na Općinu Postira.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr