Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 18.12.2020.

Danas je zabilježena 1 osoba s podrućja Općine Postira,

pozitivna na virus Covid 19.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr