Izvješće stožera civilne zaštite Općine Postira 6.01.2021.

U protekla dva dana, zabiležene su tri osobe s područja Općine Postira,

pozitivne na virus Covid 19.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr