Sufinanciranje uređenja obalnog pojasa Rot od strane Splitsko-dalmatinske županije

Projekt sufinanciran iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije

 
Projekt uređenja obalnog pojasa "Rot"

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr