Obavijest o sazivanju konstiuirajuće sjednice

U srijedu 09.06.2021. god. u prostoru vijećnice Općine Postira održati će se

konstiturajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Postira sa početkom u 19:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

Poziv

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr