Cjenik za sakupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada

 NAZIV (GRUPA) KORISNIKA:  NOVI CJENIK:
 domaćinstva  32,00 kn, mjesečno
 povlaštena staračka domaćinstva, samci  16,00 kn, mjesečno
 vikend kuće  318,00 kn, godišnje
industrijsko poslovni prostori  3,18 kn/l/volumen, mjesečno
poslovni prostori i trg.objekti koje rade cijelu godinu  5,65 kn//l/volumen, mjesečno
 ugostiteljski objekti koji rade cijelu godinu  4,80 kn//l/volumen, mjesečno
sezonski posl. prostori za vrijeme stvarnog rada
(ugost. i trg. objekti)
9,50 kn/l/volumen, mjesečno
škole, vrtići, starački domovi  1,06 kn/l/volumen, mjesečno

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr