Obavijest - novi broj računa za OPĆINU POSTIRA

Novi broj računa za OPĆINU POSTIRA otvoren u HPB-u dana 30.09.2015. je:

IBAN: HR2623900011835000007

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr