Obavijest o uređenju šetnice Lungo Mare 1.faza

Općina Postira , neadvno je završila projekt Uređenja šetnice lungo mare, uz sanaciju urušenog mosta,

na istoj šetnici, a sve uz veliku pomoć i sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr