Obavijest o uređenju šetnice Lungo Mare 2.faza

Splitsko - dalmatinska Županija je i ove godine sufinancirala Općinu Postira za projekt uređenja šetnice Lungo Mare II.faza.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr