Financijska izvješća za Općinu Postira za 2018. god.

Obrasci

Bilješke uz izvješće

Referentna stranica

Potvrda o zaprimljenom fin. izvješću

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr