47,00 km2

POVRŠINA OPĆINE

1.559

STANOVNIKA

Dol & Postira

NASELJA U SASTAVU OPĆINE

21410

POŠTANSKI BROJ

Koje usluge pružamo?

OBAVIJEST

 
U ponedjeljak 8.11.2021. godine započinjemo sa podjelom spremnika od 120 litara (kanti) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada na kućnom pragu, svim fizičkim (kućanstvima) i pravnim osobama na području Općine Postira koji su obveznici plaćanja odvoza otpada.
Spremnici će se dodjeljivati na području Piska prema sljedećem rasporedu:
 
- ponedjeljak, srijeda i petak od 9:00 h - 12:00 h
- utorak i četvrtak od 15:00 h - 17:00 h.
 
Svatko može doći kada želi u navedenim terminima, pa vas unaprijed molimo za strpljenje ukoliko se stvore male gužve.
 
Sa sustavom prikupljanja otpada na kućnom pragu započeti će se do kraja 2021. godine, a o točnom datumu biti ćete naknadno obaviješteni putem oglasnih ploča i web stranice Općine Postira. Ujedno će biti objavljen i raspored prikupljanja otpada po ulicama. Molimo vas da dostavljene kante NE KORISTITE prije objave rasporeda.
 
Danom početka prikupljanja otpada na kućnom pragu, ukidaju se kontejneri za miješani komunalni otpad  te na javnim površinama ostaju samo zeleni otoci, tj. kontejneri za papir, plastiku, staklo i tekstil.
 
 

Splitsko dalmatinska županija je sufinancirala izgradnju sportskih terena u Postira,

kroz program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2021.godini.

 

 

download

 

 

 

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr